Management Team

Chairman: Dr Tian Shengli   

CEO: Frank Zhang